Analizy efektywności finansowej inwestycji wykonujemy zgodnie z metodologią upowszechnioną przez UNIDO oraz przy pomocy programu komputerowego COMFAR (Computer Model For Feasibility Analysis and Reporting), opracowanego przez tę Organizację, który stanowi uznany w świecie finansów i bankowości standard oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Ułatwia to wykorzystanie przygotowanych przy jego pomocy analiz efektywności finansowej projektów inwestycyjnych, jako dokumentów wymaganych podczas aranżacji finansowania inwestycji (np. jako elementów wniosków kredytowych). 

Opracowywane przez nas analizy mogą być wykorzystywane również jako wewnętrzne dokumenty robocze przez zarządy i rady nadzorcze przedsiębiorstw w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Standardowa zawartość analiz efektywności finansowej inwestycji obejmuje:

    

                

 

- nakładów inwestycyjnych,

- wielkości sprzedaży,

- kosztów operacyjnych,

- wielkości sprzedaży,

- kosztów stałych,

- kosztów zmiennych,

- kosztów finansowych.

 

Przejrzyste zestawienia tabelaryczne, którym towarzyszą kolorowe wykresy zwiększające czytelność prezentowanych wyników oraz komentarz przedstawiający metodologię obliczeń i interpretację otrzymanych wyników, pozwalają na włączenie w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych osób spoza wąskiego kręgu ekspertów specjalizujących się w analizie finansowej.     

*  *  *