Nasza oferta dla banków obejmuje weryfikację biznesplanów oraz studiów wykonalności inwestycji przygotowanych przez podmioty starające się o kredyty inwestycyjne. 

Oferujemy wykonywanie weryfikacji w/w dokumentów zarówno pod względem merytorycznej poprawności założeń oraz danych wejściowych przyjętych do obliczeń efektywności finansowej projektów inwestycyjnych, jak również poprawności samych obliczeń ich efektywności finansowej.

*  *  *