Dla firm inżynierskich i konsultingowych oraz biur projektów,  wykonujących opracowania typowe dla fazy przygotowawczej projektów inwestycyjnych, takie jak koncepcje techniczno-ekonomiczne, studia wykonalności inwestycji, itp., które nie posiadają własnych wyspecjalizowanych zespołów analityków ekonomicznych, opracowujemy, jako podwykonawca, badania rynku oraz analizy efektywności ekonomiczno - finansowej inwestycji według metodologii UNIDO.

Oferujemy bardzo krótkie terminy wykonania zleceń co umożliwia optymalizację przyjętych rozwiązań technologicznych i technicznych w trakcie realizacji projektu.

Na życzenie klientów przygotowujemy multimedialne prezentacje wykonanych analiz dla potrzeb decyzyjnych klientów końcowych.

*  *  *