ESTYMAT opracowuje biznesplany o następującej standardowej zawartości, która może być modyfikowana stosownie do potrzeb naszych klientów oraz wielkości i złożoności przedsięwzięcia, którego dotyczą :

1.)   Część opisowa - diagnostyczna

2.)   Część prognostyczna

  *  *  *