Nasza oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje pomoc w pozyskiwaniu unijnych środków pomocowych. 

Oferujemy przygotowanie kompletnych wniosków (łącznie z biznesplanem lub studium wykonalności) o dotacje z programów funduszy strukturalnych, adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw - SPO-WKP Działanie 2.3, 2.4 i innych;

 

*  *  *