Jeżeli potrzebujesz:

-  analizy efektywności
    finansowej inwestycji

-  studium wykonalności
    inwestycji

-  biznesplanu

-  badania rynku

-  wyceny firmy

Zrobimy to rzetelnie
za umiarkowaną cenę.


Zobacz naszą ofertę dla:

-  firm planujących inwestycje

-  biur projektów, firm inżynier-
    skich i konsultingowych

-  samorządów

-  małych i średnich przed-
    siębiorstw, zamierzających
    skorzystać z funduszy UE 

-  banków


Informacje o Firmie:

-  przedmiot działalności

-  referencje      Copyright © ESTYMAT, 2003