Firmom planującym inwestycje oferujemy analizy efektywności finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych. Mogą one być wykonywane w różnych formach, w zależności od stadium procesu inwestycyjnego oraz ilości i szczegółowości danych dotyczących planowanego przedsięwzięcia, jakimi dysponuje inwestor;

 *  *  *