"ESTYMAT" specjalizuje się w wykonywaniu analiz efektywności finansowej inwestycji. Firma wykorzystuje metodologię upowszechnioną przez Organizację Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO), zalecaną również przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy oraz przyjętą przez Unię Europejską dla potrzeb oceny wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy pomocowych.

Analizy efektywności finansowej inwestycji wykonujemy zarówno jako samodzielne opracowania (zawierające wyłącznie analizę i ocenę efektywności finansowej projektu inwestycyjnego), jak również  w formie kompleksowych  Studiów wykonalności inwestycji lub Biznesplanów.

Wszystkie opracowania wykonujemy w sposób "przyjazny" dla naszych Klientów. Przejrzyste zestawienia tabelaryczne, którym towarzyszą kolorowe wykresy, zwiększające czytelność prezentowanych wyników oraz komentarz przedstawiający metodologię obliczeń i interpretację otrzymanych wyników, pozwalają na włączenie w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych osób spoza wąskiego kręgu ekspertów specjalizujących się w analizie finansowej.

*  *  *